تبلیغات
lovely girl - باز باران...

باز باران...

باز باران ،بی ترانه

بی هوای عاشقانه ،بی نوای عارفانه

در سکوتی ظالمانه ،خسته از مکر زمانه

غافل از حتی رفاقت ،حاله ای از عشق و نفرت

اشکهایی طبق عادت ،قطره های بی طراوت

دیدن مرگ صداقت ،روی دوش آدمیت...

میخورد بر بام خانه!


[ جمعه 22 آذر 1392 ] [ 13:46 ] [ ghazal ] [ به نظرمن...() ]