تبلیغات
lovely girl - ....

....

آتش گرفتم گم شدم چون رود
آتش گرفتم تا دلم آسود
آن روز های ناز پژمردند
آن لحظه های آشنا فرسود
آن روزها که بی تو میمردم
وقتی تماشای تو میفرمود
این روزها که باید بردارم
خود را ازین جاپای دردآلود
لبخند، لبخندهایی دیر
اندوه ، اندوه هایی زود
وقتی معین کن نگاهم را
ای چشمهای آبی موعود
در روزهای تار آینده
در این خیابان های نامحدود
میبینی ام با خویش میگویی
هیییییییی!
اویکی از عاشقانم بود......![ یکشنبه 1 مرداد 1391 ] [ 11:08 ] [ ghazal ] [ کامنت() ]