تبلیغات
lovely girl - هیچ وقت

هیچ وقت


فـــرامــــوش کــــردنت کــــار سختــــی نیــــستکـــافیــــست دراز بــکشــــمچشــــم هـــایــــم را ببنــــدمو بـــــرای همیشـــــهبمیـــــ ــــــرم !


هیچ وقت نگو رسیدم ته خط...

 

اگر هم احساس کردی رسیدی ته خط...

 

یادت بیار که معلم کلاس اولت گفت:

 

نقطه سر خط...!

[ سه شنبه 27 فروردین 1392 ] [ 17:44 ] [ ghazal ] [ comment() ]