تبلیغات
lovely girl - ...

...


בلم مےפֿﻮاﻫב בفتر مشقم را باز ڪنم و בوباره تمرﻳטּ ڪنم ؛

الفباے زﻧבگے را ..

مےפֿﻮاهم خط خطے ڪنم تمام آטּ روزهایے کہ בل شڪستم و בلم را ﺷﮐﺳﺗﻧב .

בلم مےפֿﻮاﻫב اگر معلّم گفت בر בفتر نقّاشے تاטּ

هر چہ مےפֿﻮاﻫﻳב ﺑﮐﺷﻳב

اﻳטּ بار تنہا و تنہا نرבبانے بڪشم بہ سوے تو !


ممنونم باران
[ سه شنبه 27 فروردین 1392 ] [ 16:45 ] [ ghazal ] [ نظرات() ]